Vragen? 088 – 77 88 333
info@uwbeheerderbrandmeldinstallatie.nl

Controle brandmeldinstallatie na 4 & 8 maanden

De beheerder van uw brandmeldinstallatie moet naast de maandelijkse controle met vier en acht maanden na de jaarlijkse controle en het onderhoud de volgende controles uitvoeren voor de brandmeldinstallaties in het pand.

Controleren brandmeldinstallatieDe volgende vier onderdelen worden tijdens deze extra uitgebreide controles meegenomen:

 1. De visuele controle
 2. Veranderingen
 3. Controle meldfunctie voor alle meldgroepen
 4. Controle werking van uitschakeling meldergroepen

De brandweer heeft een document gepubliceerd waarin alle onderdelen beschreven zijn die controle ontvangen na vier en acht maanden.

#1 Visuele controle

Controle of:

 • de handbrandmelders goed bereikbaar zijn; Handbrandmelders zijn niet-automatische melders waarbij een brandmelding met de hand kan worden doorgegeven.
 • de afstand tussen de brandmelders en de inboedel groter is dan 30 cm; De melders moeten zo zijn aangebracht dat zij, horizontaal en verticaal, niet dichter dan 33 cm in de buurt van inboedel en/of goederen komen. Denk bijvoorbeeld aan stellingen. Dit geldt niet voor brandmelders die onder verhoogde vloeren en boven verlaagde plafonds zijn geplaatst.
 • de brandmelders minimaal 50 cm van een wand zijn aangebracht. Dit geldt niet wanneer de ruimte smaller is dan 1 meter. Wanneer er aan het plafond obstakels zijn geplaatst die meer dan 15 cm onder het plafond reiken, moeten deze obstakels als wanden worden aangemerkt.
 • alle brandmelders naar behoren functioneren. Het komt soms voor dat de brandmelders zijn afgeplakt of voorzien zijn van een plastic omhulsel.

#2 Veranderingen

Veranderingen van bouwkundige aard en veranderingen in het gebruik van de ruimte of van andere technische installaties kunnen van invloed zijn op de werking van de brandmeldinstallatie.

Controle of:

 • er in tussentijd veranderingen in het gebruik of de inrichting van de ruimte zijn geweest;
 • er in de ruimten bouwkundige wijzigingen zijn geweest;
 • het alarm organisatieplan nog voldoet aan de huidige voorzieningen;
 • het bedieningsvoorschrift, de installatie plattegronden, blokschema’s, functiematrix en dergelijke nog overeenkomen met de huidige situatie.

#3 Werkt de meldfunctie van iedere meldgroep?

Dit is een test waarbij van elke groep van de brandmeldcentrale een handbrandmelder of automatische melder wordt gealarmeerd en wordt gecontroleerd of de geluids- en zichtbare signalering op de brandmeldcentrale correct functioneert en of de afsteltoets voor het geluidssignaal goed werkt.

#4 Werkt het uitschakelen van de meldergroepen?

Het uitschakelen van verschillende meldergroepen wordt door middel van een toets of het menu uitgevoerd. Voor elke meldergroep wordt gecontroleerd of de zichtbare indicatiefunctie uitschakelen wordt geactiveerd.

Voordat de beheerder begint met de controles aan de meldergroepen, wordt de automatische doormelding van brand/storing en de doormelding van de brandbeveiligingsinstallaties uitgeschakeld. Na het testen van de brandmeldinstallatie en het herstellen van de rusttoestand wordt de brandweer- en storingsmeldpost geïnformeerd dat de controle is afgerond.

Periodieke controle brandmeldinstallatie uitbesteden?

Uw Beheer Brandmeldinstallatie heeft jarenlang ervaring in het controleren van brandmeldinstallaties. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact op door het onderstaande formulier in te vullen. U ontvangt binnen 24 uur een reactie!

Neem contact met ons op! (op wit of grijze achtergronden -> front-end)
reCAPTCHA