Vragen? 088 – 77 88 333
info@uwbeheerderbrandmeldinstallatie.nl

Maatregelen Uw Beheerder Brandmeldinstallatie omtrent coronavirus

Uw Beheerder Brandmeldinstallatie > Maatregelen Uw Beheerder Brandmeldinstallatie omtrent coronavirus

Nu het coronavirus weer oplaait en het aantal besmettingen in Nederland snel toeneemt, heeft Uw Beheerder Brandmeldinstallatie extra maatregelen genomen om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. Om uw veiligheid en gezondheid én dat van de andere cursisten te garanderen heeft Uw Beheerder Brandmeldinstallatie verschillende maatregelen, conform de richtlijnen van het RIVM, genomen rondom de cursus.

Bekijk hieronder de door ons genomen maatregelen.

Vóór aanvang van de cursus:

 • Na aanmelding voor een BMI-OAI-cursus sturen wij per mail een gezondheidsverklaring. Deze dient ingevuld meegenomen te worden naar de cursus.
 • Vooraf worden vaak alle maatregelen omtrent veiligheid en hygiëne doorgenomen door de cursushouder met de cursisten.
 • Voor aanvang en tijdens de cursus heeft de cursist de mogelijkheid zijn handen te wassen en te ontsmetten.
 • Bij gezondheidsklachten wordt de cursist niet toegelaten tot de cursus.

Tijdens de cursus:

 • Maakt de cursist gebruik van een toegewezen zitplek. Verplaatsen gebeurt in overleg met de cursushouder.
 • Volgt de cursist de (veiligheids)instructies van de cursushouder op.
 • Cursisten krijgen hun eigen materialen.
 • Wordt er beschermingsmateriaal als mondkapjes en wegwerphandschoenen aangeboden.
 • Cursussen worden gegeven aan kleinere groepen i.v.m. de 1,5 meter maatregel. Voor iedere cursist is er 6 m² ruimte beschikbaar.
 • Oefeningen worden enkel als instructie getoond.

Na de cursus:

 • Het beschermingsmateriaal van iedere cursist wordt na afloop weggegooid
 • De cursisten verlaten een voor een de cursusruimte.
 • Na iedere cursus worden alle lesmaterialen grondig gereinigd.

Samen zorgen wij voor een veilige omgeving!

Uw Beheerder Brandmeldinstallatie