Vragen? 088 – 77 88 333
info@uwbeheerderbrandmeldinstallatie.nl

Regeling brandmeldinstallaties

Uw Beheerder Brandmeldinstallatie > Regeling brandmeldinstallaties

Elke organisatie is verplicht om een medewerker of externe specialist aan te stellen voor het beheer van de brandmeldinstallatie. Dit staat geschreven in de Nederlandse Norm (NEN 2654-1 en NEN 2654-2). Deze regeling omtrent brandmeldinstallaties is in het leven geroepen om de brandveiligheid van bedrijven te verhogen, onnodige brandmeldingen te voorkomen en daadwerkelijke calamiteiten zo efficiënt mogelijk aan te pakken.

De overheid stelt specifieke eisen aan het beheer van brandmeldinstallaties, maar is daarin niet de enige organisatie die zich bezighoudt met regeling omtrent brandmeldinstallaties. Ook verzekeraars, die eventuele schade willen voorkomen en beperken, stellen de nodige eisen. Voor informatie daarover raden wij u aan contact op te nemen met uw verzekeraar zelf.

Wat doet een beheerder brandmeldinstallatie?

De zogenaamde BBMI (Beheerder Brandmeldinstallatie) is verantwoordelijk voor:

  • Het beheren van de brandmeldinstallatie volgens de geldende regeling
  • Het verrichten van periodieke inspecties, zoals het maandelijks testen van de brandmelders
  • Het bedienen van de betreffende brandmeldinstallatie(s)

Regeling brandmeldinstallaties uitbesteden of toch zelf doen?

U kunt er voor kiezen om uzelf of een medewerker te certificeren als BBMI. Dat kan bijvoorbeeld via onze cursus.

Ook kunt u ervoor kiezen het beheer uit te besteden aan een specialistische organisatie die maandelijks controles verricht en eens per 4 tot 8 maanden een grondige inspectie verricht om de brandveiligheid van uw pand te waarborgen. Bij UwBeheerderBrandmeldinstallatie kan dat al vanaf 1,50,- per dag.