Vragen? 088 – 77 88 333
info@uwbeheerderbrandmeldinstallatie.nl

Uitbesteden beheerstaken brandmeldinstallatie

Waarom zou u het beheer van uw brandmeldinstallatie uitbesteden? In de praktijk lopen we vaak tegen dezelfde problemen aan. Er wordt onderschat welke verantwoording de werkzaamheden met zich meebrengen, met alle gevolgen van dien. Er zijn 3 argumenten te benoemen waarom u kiest voor het uitbesteden van het beheer van uw brandmeldinstallatie.

#1 Afname van kwaliteit en kennis

Het is niet onbegrijpelijk dat de kwaliteit en de kennis afneemt naarmate het beheer van de brandmeldinstallatie zelf wordt uitgevoerd. De collega voert de werkzaamheden voor de controle maximaal 1x per maand uit, waardoor deze minder kennis heeft.

#2 Niet consequent maandelijks controleren van de installatie

Uit de praktijk blijkt dat er na verloop van tijd minder prioriteit wordt gegeven aan de controle van de brandmeldinstallatie. Het vastleggen van de activiteiten rondom het beheer van de brandmeldinstallatie zijn niet meer compleet. Daarnaast kan de maandelijkse controle vergeten worden, bijvoorbeeld door ziekte van een collega of door vakantie.

Wordt de controle niet consequent uitgevoerd? Dan vervalt het certificaat van uw brandmeldinstallatie. Dit certificaat voor uw brandmeldinstallatie heeft u nodig om een brandverzekering af te sluiten en een gebruikersvergunning te krijgen.

#3 Kosten besparen

Om de controles van de brandmeldinstallaties te waarborgen, kost u dit als bedrijf veel tijd en energie. Naast de administratieve rompslomp en het aanleggen van logboeken is de collega die de controles 1x per maand uitvoert langer bezig met de controles dan een specialist die de controles dagelijks uitvoert. Denk hiernaast aan de investeringskosten die het zelf beheren van de brandmeldinstallatie met zich meebrengt zoals opleidingskosten, bijscholing, materialen, enz.

controle rookmelderVoordelen van het uitbesteden van de beheerstaken

  • Onze specialisten zijn dagelijks bezig met de controle van verschillende brandmeldinstallaties. Ze zijn op de hoogte van de laatste wetgeving en de nieuwste trends en hebben hierdoor meer ervaring en kennis dan iemand die naast zijn eigen functie maximaal 1x per maand diezelfde werkzaamheden verricht.
  • Wij werken met een maandplanning die gekoppeld wordt aan een maximaal aantal te inspecteren locaties. Er is een vaste route met een vaste medewerker. Hierdoor werken we heel efficiënt, waardoor we een scherp tarief kunnen aanbieden.
  • Wij opereren onafhankelijk waardoor we u kunnen voorzien van eerlijk advies.

Uw Beheerder Brandmeldinstallatie zorgt voor:

  • Toezicht
    Uw Beheerder Brandmeldinstallatie ziet er op toe dat bedrijven voldoen aan de wettelijke verplichtingen conform NEN2654-1 en NEN2654-2. Uw Beheerder Brandmeldinstallatie zal er op toezien dat de installatie met de bijbehorende zaken waaronder een logboek, gebruikershandleiding, tekeningen, blokschema’s, rapport van onderhoud, etc. etc. gehandhaafd blijven. Bij afwijkingen zal dit gerapporteerd worden.
  • Extern digitaal logboek
    Naast het invullen van het verplichte gedeelte in het logboek, leggen wij ook een extern logboek aan. Hierdoor zijn de werkbonnen te allen tijde opvraagbaar in geval van calamiteiten. Wij leggen hierin tevens vast wie er binnen uw organisatie uitleg heeft gehad m.b.t. de brandmeldcentrale.

Wat zijn de investeringskosten wanneer u het beheer van uw brandmeldinstallatie zelf uitvoert? Bekijk de investeringskosten hier.

Ook een 100% brandveilige omgeving?

Uw Beheerder Brandmeldinstallatie neemt het totale beheer van uw brandmeldinstallaties uit handen tegen een scherpe prijs. De controles worden uitgevoerd door een gediplomeerde collega van het NIBHV, Opgeleid Persoon/Beheerder Brandmeldinstallatie.

Neem contact met ons op! (op wit of grijze achtergronden -> front-end)
reCAPTCHA