Vragen? 088 – 77 88 333
info@uwbeheerderbrandmeldinstallatie.nl

Werkwijze

Een Opgeleid Persoon (BMI) – ookwel Beheerder Brandmeldinstallatie – is de persoon die bij u langs komt om de brandmeldinstallatie periodiek te controleren en preventief onderhoud uit te voeren. Het doel is om de brandmeldinstallatie goed werkend te houden en nodeloze meldingen te voorkomen. Heeft u een brandmeldinstallatie in uw pand? Dan bent u verplicht om aan deze eisen te voldoen.

Wie zijn er verantwoordelijk voor het beheer & onderhoud van de brandmeldinstallatie?

Controleren brandmeldinstallatieIn het algemeen zijn er drie partijen verantwoordelijk voor het goed in beheer houden van de brandmeldinstallaties:

  • De eigenaar zorgt voor een goed beheer van de brandmeldinstallatie.
  • Een Opgeleid Persoon verzorgt de periodieke controles en het preventief onderhoud. Een Opgeleid Persoon moet de onderhouder informeren over bouwkundige wijzigingen, wijzigingen in het gebruik van de ruimten en wijzigingen in de alarmorganisatie.
  • De onderhouder verzorgt periodieke controle, inspectie, onderhoud en reparatie aan de brandmeldinstallatie.

Hoe vaak moet de brandmeldinstallatie gecontroleerd worden? Er is een minimum vastgelegd van eenmaal per maand. De omvang van de werkzaamheden en de regelmaat in de controles kan afwijken van deze hoeveelheid. Dan wordt dit met uw als klant specifiek afgestemd.

Maandelijkse controle brandmeldinstallatie

Welke controles worden er uitgevoerd aan de installatie?

  • Een visuele controle van de brandmeldcentrale/het brandweerpaneel
  • Werken de optische indicatoren van de brandmeldinstallaties?
  • Wordt de brandmelding goed doorgegeven? Deze controle wordt overlegd met de brandmeldpost/RAC/BAC. Er wordt binnen de installatie een brandmelder in alarm gebracht
  • Wordt er een storing in de brandmeldinstallatie goed doorgegeven? Deze controle wordt uitgevoerd i.s.m. de brandmeldpost/RAC/BAC.

4- en 8-maandelijkse controle

4 en 8 maanden na de oplevering en de periodieke controle, worden er extra controles uitgevoerd aan de installatie.

Meer over de controles na 4 en 8 maanden

Preventief onderhoud brandmeldinstallatie

Naast de maandelijkse controles, is een Opgeleid Persoon ook verantwoordelijk voor het uitwendig reinigen van het apparaat. Hoe vaak er onderhoud wordt uitgevoerd en hoeveel onderhoud, is afhankelijk van de brandmeldinstallatie en de omstandigheden waarin de brandmeldinstallatie wordt gebruikt. De omvang en frequentie worden vastgelegd in de onderhoudsovereenkomst.

 

Rapportage en logboek

De resultaten van de controles legt de beheerder brandmeldinstallatie vast in een rapport en logboek. Wanneer er bij de controle afwijkingen zijn opgemerkt aan de brandmeldinstallatie die van groot belang zijn, dan moeten de verantwoordelijke personen binnen een deadline de kritieke onderdelen vervangen. Storingen die niet door de Opgeleid Persoon kunnen worden verholpen, moeten direct aan de onderhoudsdeskundige worden gemeld.

Uniek bij Uw Beheerder Brandmeldinstallatie is dat wij, als enige in Nederland, een extern digitaal logboek aanleggen waarin wij alle checklisten opslaan.

Bekijk een voorbeeld van het digitale logboek

 

Ik wil meer informatie!

Bent u tevreden over de prijs en/of wilt u graag meer informatie over het uitbesteden van de beheerstaken? Vul het onderstaande formulier in. Op werkdagen ontvangt u binnen 24 uur een reactie!

Neem contact met ons op! (op wit of grijze achtergronden -> front-end)
reCAPTCHA