Vragen? 088 – 77 88 333
info@uwbeheerderbrandmeldinstallatie.nl

Wijzigingen & uitbreidingen brandmeldinstallatie

Uw Beheerder Brandmeldinstallatie > Wijzigingen & uitbreidingen brandmeldinstallatie

Zijn er afwijkingen of problemen opgemerkt tijdens de periodieke controle van de brandmeldinstallatie? Dan is het belangrijk dat deze punten in een zo kort mogelijke tijdsbestek worden opgelost.

Ook wanneer het gebruik van het gebied of de ruimte waarin de brandmeldinstallatie aanwezig is wijzigt of wordt uitgebreid, bent u als eigenaar of verantwoordelijke verplicht om een daarmee overeenstemmende aanpassing of uitbreiding aan de brandmeldinstallatie door te voeren.

 

Richtlijnen voor het aanpassen of uitbreiden van de brandmeldinstallatie

Om ervoor te zorgen dat de aanpassing aan de brandmeldinstallatie op een goede wijze wordt uitgevoerd, zijn er een aantal richtlijnen waaraan u moet voldoen. De specialisten van UwBeheerderBrandmeldinstallatie zorgen ervoor dat er aan deze richtlijnen wordt voldaan.

  • Wijkt de verandering of de uitbreiding van het gebied of de ruimte af van het Programma van Eisen? Dan is het belangrijk dat het Programma van Eisen eerst wordt aangepast en wordt goedgekeurd door de bevoegde autoriteit.
  • De uitbreiding en aanpassing van de brandmeldinstallatie en de opstelling van het nieuwe Rapport van Oplevering voor het betreffende deel van de brandmeldinstallatie, moet worden uitgevoerd door of onder verantwoording van het branddetectiebedrijf.
  • De apparatuur die nodig is om de uitbreiding of aanpassing door te voeren aan de brandmeldinstallatie, moet van hetzelfde of van een  vergelijkbaar en goedgekeurd type zijn.
  • De bedieningsvoorschriften, installatieplattegronden, blokschema’s, functiematrixen van de brandmeldinstallatie worden aangepast naar de nieuwe situatie. Daarnaast wordt u als eigenaar op een eventueel noodzakelijke aanpassing van de alarmorganisatie gewezen.
  • De Opleid Persoon past na overleg met u als eigenaar de onderhoudsovereenkomst aan naar de omvang van de brandmeldinstallatie. Ook kan het voorkomen dat de frequentie van de controles en het preventief onderhoud worden aangepast aan de nieuwe situatie. De gewijzigde of uitgebreide onderdelen van de brandmeldinstallatie worden opgenomen in het onderhoudsprogramma, in overeenstemming met de nieuwe situatie.