Vragen? 088 – 77 88 333
info@uwbeheerderbrandmeldinstallatie.nl

Brandveiligheid appartementen

In een appartementencomplex wonen vaak vele tientallen tot soms wel vele honderden mensen. En waar aan normale gebouwen al bepaalde eisen worden gesteld, gelden voor hoge gebouwen helemaal strenge regels. Wanneer nieuwsberichten verschijnen zoals de flatbrand in Londen wordt weer eens pijnlijk duidelijk hoe groot het belang van dergelijke sterke regels is.

Hoe is de brandveiligheid voor appartementen geregeld?

In Nederland is het zo dat de eigenaar van een gebouw verantwoordelijk is voor de brandveiligheid. Dus wanneer u de eigenaar van een appartementencomplex (met zorgfunctie) bent, bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid van de appartementen. Daarnaast moet er – met het oog op de brandveiligheid van appartementen – een rooksluis in het gebouw aanwezig zijn. Rook die ontstaat bij een brand kan dan via deze sluis ontsnappen, voordat het in het trappenhuis (altijd de vluchtroute) gaat. Ook zijn brandcompartimenten verplicht. Dit zijn afgeschermde ruimtes van maximaal een bepaald aantal vierkante meters die voorzien zijn van brandbestendige wanden. Deze compartimenten moeten het vuur minimaal twintig minuten tegen kunnen houden.

Vanuit elke appartement moet er binnen 30 meter een vluchtroute bereikbaar zijn. Daarbij mag de loopafstand tot een trappenhuis niet langer zijn dan 75 meter. De genoemde richtlijnen gelden landelijk. Het kan zo zijn dat er nog strengere regels van toepassing zijn in bepaalde gemeenten.

Kort samengevat

  • Aanwezigheid rooksluis verplicht
  • Brandcompartimenten verplicht
  • Vluchtroute bereikbaar binnen 30 meter
  • Loopafstand tot trappenhuis maximaal 75 meter

Controle van brandveiligheid van appartementen

De brandmeldinstallatie in een appartementencomplex is van groot belang, want deze signaleert een brand zo vroeg mogelijk, zodat er kan worden gestart met brandbestrijding. Hierdoor wordt de kans op ongevallen minder en zal de materiële schade ook minder zijn. Gekeken naar een optimale brandveiligheid voor appartementen is het van belang dat de brandmeldinstallatie regelmatig wordt gecontroleerd. Sterker nog: dit is zelfs verplicht. Er moet een maandelijkse controle plaatsvinden en na vier en acht maanden is een uitgebreide controle van de installatie belangrijk.

Laat de brandveiligheid van uw appartementencomplex controleren

Uw Beheerder Brandmeldinstallatie beheert maandelijks op 400 locaties de brandmeldinstallaties. Dit doen wij ook voor meerdere appartementencomplexen. Bent u benieuwd hoe het gesteld is met de brandveiligheid van uw appartementen en wilt u uw brandmeldinstallatie laten beheren? Dan zijn wij u daarbij graag van dienst. U kunt ons telefonisch bereiken op 088 – 77 88 333 of gebruik maken van onderstaand contactformulier.