Vragen? 088 – 77 88 333
info@uwbeheerderbrandmeldinstallatie.nl

FAQ – Beheer Brandmeldinstallatie?

Uw Beheerder Brandmeldinstallatie > FAQ – Beheer Brandmeldinstallatie?

Staat uw vraag niet op deze pagina? Stel uw vraag dan gemakkelijk via het formulier onderaan de pagina. Onze specialisten streven ernaar om binnen 48 uur antwoord te geven.

 

Wat is een brandmeldinstallatie?

Een brandmeldinstallatie signaleert de brand en meldt dit automatisch door aan de brandweer, zodat deze zo spoedig mogelijk ter plekke kan zijn.

 


 

Wat is een ontruimingsinstallatie?

Een ontruimingsinstallatie waarschuwt iedereen binnen het gebouw, zodat ze tijdig en veilig het gebouw kunnen verlaten. In veel gebouwen is de ontruimingsinstallatie gekoppeld met een brandmeldinstallatie. In sommige gevallen vindt er ook direct een doormelding plaats naar de brandweer. Met behulp van meldpunten wordt het ontruimingssignaal geactiveerd.

 


 

Wat is een brandblusinstallatie?

Een brandblusinstallatie is een installatie die het automatische blussysteem activeert, zodra er een brand wordt gesignaleerd in het pand.

 


 

Wanneer moet ik een ‘Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI)’ of ‘Opgeleid Persoon’ inschakelen?

Ieder pand met een brandmeldinstallatie, ontruimingsinstallatie, en/of rookbeheersinginstallatie moet volgens de norm NEN 2654 worden beheerd, gecontroleerd en onderhouden. De werkzaamheden die er tijdens het beheren, controleren en onderhouden van de brandmeldinstallatie worden uitgevoerd valleen onder de functie van een ‘opgeleid persoon’ of een ‘beheerder brandmeldinstallatie’.

 


 

Mag ik het beheer van mijn brandmeldinstallatie ook in eigen beheer uitvoeren?

Ja, dat mag. Wanneer u het beheer van de brandmeldinstallatie in eigen beheer uitvoert, is het belangrijk dat u één of twee personeelsleden opleid. Er zijn verschillende trainingen en opleidingen die hiervoor kunnen worden afgenomen. Hierbij houdt u rekening met een normaal personeelsverloop binnen uw organisatie, eventuele vakanties en ziekte van uw personeelsleden. Ook in deze situaties moet het beheer van de brandmeldinstallaties vakkundig uitgevoerd worden. Daarnaast moet de kennis van uw personeelsleden up-to-date blijven. Regelmatige bijscholing is belangrijk. Voor veel bedrijven is het effectiever wanneer er een externe specialist wordt ingeschakeld. Op deze pagina splitsen we vier verschillende kostenposten uit voor het opleiden van eigen personeel tot Beheerder Brandmeldinstallatie.

 


 

Wat is de investering wanneer ik het beheren van de brandmeldinstallatie uitbesteed?

Dit is verschillend per brandmeldinstallatie, pand en de toepassing van de brandmeldinstallatie. Uw Beheerder Brandmeldinstallatie kan het beheer en onderhoud van uw brandmeldinstallaties al uitvoeren vanaf € 1,50 per dag, exclusief BTW. Benieuwd wat het uitbesteden van de beheerstaken voor u zou kosten? Vraag vrijblijvend een offerte aan.

 


 

Hoe vaak moet mijn brandmeldinstallatie gecontroleerd worden?

De brandmeldinstallatie wordt gemiddeld één keer per maand gecontroleerd, tenzij dit anders is overeengekomen met de bevoegde autoriteit. Daarnaast is het belangrijk dat de brandmeldinstallatie 4 en 8 maanden na de jaarlijkse controle en het onderhoud een uitgebreide, extra controle ondergaat.

 


 

Welke werkzaamheden worden er uitgevoerd bij de maandelijkse controle?

Een Beheerder Brandmeldinstallatie voert bij de maandelijkse controle van de brandmeldinstallatie verschillende werkzaamheden en controles uit. De controles beschrijven we op deze pagina.

 


 

Wat houdt NEN 2654 in?

NEN is de afkorting voor Nederlandse Norm. NEN 2654 is de wetgeving die is samengesteld met betrekking tot onder andere brandmeldinstallaties. Iedere organisatie die een brandmeldinstallatie in haar pand heeft hangen, moet voldoen aan de richtlijnen die er in deze norm is beschreven. Op deze pagina leggen we alles uit over de NEN 2654.

 


 

Wat wordt er in een digitaal logboek bijgehouden?

Na iedere inspectie en controle ontvangt u per e-mail een digitaal logboek. In het logboek worden alle activiteiten bijgehouden die zijn uitgevoerd. Zijn alle onderdelen binnen de brandmeldinstallatie gecontroleerd? Zijn er bijzonderheden geconstateerd die opgepakt dienen te worden? Aan de hand van het logboek weten alle belanghebbende partijen dat de brandmeldinstallatie in een goede ofwel slechte staat verkeerd. Een voorbeeld van een digitaal logboek vindt u hier.

 


 

Wie is er aansprakelijk wanneer er een calamiteit plaatsvindt binnen het pand?

Om te achterhalen wie er aansprakelijk is voor de calamiteit die er in het pand heeft plaatsgevonden, wordt het logboek van de brandmeldinstallatie bekeken. Wanneer is de laatste controle aan de brandmeldinstallatie uitgevoerd? Zijn er tijdens de controle storingen of andere problemen ontdekt? Zo ja, zijn deze gecommuniceerd naar de onderhouder? Heeft de onderhouder de wijzigingen aan de brandmeldinstallatie uitgevoerd?
Wanneer er geen periodieke controles zijn uitgevoerd, bent u als gebruiker aansprakelijk voor de calamiteit.

 


 

Is een rookmelder verplicht?

Iedere organisatie in Nederland moet elke ruimte binnen het pand voorzien van een rookmelder als deze ruimte zich op de vluchtroute bevindt. Vanaf 1 juli 2022 is ook in iedere woning een rookmelder verplicht. Voor woningen die na 2003 zijn gebouwd bestond deze verplichting al, maar vanaf 1 juli moeten er ook rookmelders aanwezig zijn in woningen die vóór 2003 gebouwd zijn. Lees meer