Vragen? 088 – 77 88 333
info@uwbeheerderbrandmeldinstallatie.nl

Verplichte controle brandmeldinstallatie

Ieder pand met een brandmeldinstallatie, ontruimingsinstallatie en / of rookbeheersinginstallatie moet volgens de norm NEN 2654 worden beheert, gecontroleerd en onderhouden. Een Opgeleid Persoon (BMI) – ookwel Beheerder Brandmeldinstallatie – is de persoon die de brandmeldinstallatie periodiek controleert en preventief onderhoud uitvoert. Het doel is: de brandmeldinstallatie goed werkend houden en nodeloze meldingen voorkomen. 

Wie zijn er verantwoordelijk voor het beheer & onderhoud van de brandmeldinstallatie?

Controleren brandmeldinstallatieIn het algemeen zijn er drie partijen verantwoordelijk voor het beheren van de brandmeldinstallaties:

  • De eigenaar zorgt voor een goed beheer van de brandmeldinstallatie.
  • Een Beheerder Brandmeldinstallatie verzorgt de periodieke controles en het preventief onderhoud. Een Opgeleid Persoon moet de onderhouder informeren over bouwkundige wijzigingen, wijzigingen in het gebruik van de ruimten en wijzigingen in de alarmorganisatie.
  • De onderhoudsdeskundige verzorgt periodieke controle, inspectie, onderhoud en reparatie aan de brandmeldinstallatie. Hoe vaak er onderhoud wordt uitgevoerd en hoeveel onderhoud, is afhankelijk van de brandmeldinstallatie en de omstandigheden waarin de brandmeldinstallatie wordt gebruikt. De omvang en frequentie worden vastgelegd in de onderhoudsovereenkomst.

Hoe vaak moet de brandmeldinstallatie gecontroleerd worden? Er is een minimum vastgelegd van eenmaal per maand. De omvang van de werkzaamheden en de regelmaat in de controles kan afwijken van deze hoeveelheid. Dan wordt dit specifiek met u afgestemd.

Beheer uitbesteden?

Dat kan al vanaf €  1,50 p/dag!

icoon-vinkje Maandelijkse controle door specialisten
icoon-vinkje 4 & 8 maanden controle
icoon-vinkje Totale ontzorging
icoon-vinkje Digitaal logboek
icoon-vinkje Conform NEN 2654

Maandelijkse controle brandmeldinstallatie

Welke controles worden er uitgevoerd aan de installatie?

  • Een visuele controle van de brandmeldcentrale/het brandweerpaneel
  • Werken de optische indicatoren van de brandmeldinstallaties?
  • Wordt de brandmelding goed doorgegeven? Deze controle wordt overlegd met de brandmeldpost/RAC/BAC. Er wordt binnen de installatie een brandmelder in alarm gebracht
  • Wordt er een storing in de brandmeldinstallatie goed doorgegeven? Deze controle wordt uitgevoerd i.s.m. de brandmeldpost/RAC/BAC.

4 – en 8-maandelijkse controle

4 en 8 maanden na de oplevering en de periodieke controle, worden er extra controles uitgevoerd aan de installatie.

Meer over de controles na 4 en 8 maanden

Rapportage en logboek

De resultaten van de controles legt de beheerder brandmeldinstallatie vast in een rapport en logboek. Wanneer er bij de controle afwijkingen zijn opgemerkt aan de brandmeldinstallatie die van groot belang zijn, dan moeten de verantwoordelijke personen binnen een deadline de kritieke onderdelen vervangen. Storingen die niet door de Opgeleid Persoon kunnen worden verholpen, moeten direct aan de onderhoudsdeskundige worden gemeld.

Uniek bij Uw Beheerder Brandmeldinstallatie is dat wij, als enige in Nederland, een extern digitaal logboek aanleggen waarin wij alle checklisten opslaan.

“Na de controles en het preventief onderhoud, ontvangt u van onze beheerder op locatie direct een digitaal inspectierapport met de uitgevoerde werkzaamheden en eventuele geconstateerde bijzonderheden. Dit rapport kunt u overhandigen aan de brandweer bij een inspectie.”
Richard Masset – bedrijfsbegeleider

Bekijk een voorbeeld van het digitale logboek

Wij zijn trots te mogen werken voor..

Ik wil meer informatie

Wilt u meer informatie over het uitbesteden van het beheer van uw brandmeldinstallatie? Bent u benieuwd wat het kost om het beheer uit te besteden? Vul het onderstaande formulier in. Binnen 24 uur heeft u reactie!

Neem contact met ons op! (op wit of grijze achtergronden -> front-end)
reCAPTCHA