Vragen? 088 – 77 88 333
info@uwbeheerderbrandmeldinstallatie.nl

Regelgeving brandmeldinstallaties

Volgens de Nederlandse Norm, de NEN 2654-1 en de NEN 2654-2 moet elke organisatie een personeelslid of externe specialist hebben voor het beheer van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Dit is verplicht gesteld door de overheid om zoveel mogelijk slachtoffers te voorkomen, nodeloze meldingen te voorkomen én om een eventuele brand beheersbaar te houden.

Waar is de beheerder brandmeldinstallatie verantwoordelijk voor?

Deze beheerder brandmeld- en ontruimingsinstallatie ofwel Opgeleid Persoon (OP) is verantwoordelijk voor:

  • Het beheer van de installatie (v.b. bij storingen direct actie ondernemen);
  • Periodieke controles (maandelijks een ronde lopen en alle melders testen);
  • De bediening van de installatie.

Door middel van de plaatselijke bouwverordening heeft een gemeente de mogelijkheid om – naast de bouwkundige eisen die van toepassing waren op het moment van bouwen – aanvullende (installatietechnische) eisen te stellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ontruimingsalarminstallatie en de beveiliging van vluchtwegen naast de gebruikelijke brandmeldinstallatie.

Eisen van partijen voor brandmeldinstallaties

Naast de overheid zijn er meer partijen die eisen stellen aan uw brandmeldinstallatie. We benoemen een aantal partijen:

  • De verzekeraar: de eisen van de verzekeraar zijn bedoeld om eventuele schade zoveel mogelijk te beperken en zijn met name gericht op het beveiligen van (kostbare) goederen c.q. gebouwen;
  • De opdrachtgever: de doelstelling vanuit de opdrachtgever is, naast de hierboven genoemde doelstellingen, gericht op de continuïteit van de bedrijfsprocessen zoals het beveiligen van bedrijfskritische zaken. Denk hierbij aan productieprocessen, de computerruimte of moeilijk vervangbare schakelkasten. Daarnaast is vanzelfsprekend de veiligheid van medewerkers eveneens een belangrijke doelstelling. Voor een betrouwbare brandmeldinstallatie is goed onderhoud en beheer van groot belang. Hoe het beheer van de brandmeldinstallatie moet worden uitgevoerd is vastgelegd in de norm NEN 2654 deel 1. De verplichting om aan de norm NEN 2654 deel 1 voor beheer, controle en onderhoud te voldoen vloeit voort uit onder andere:
  • De eis voor een brandmeldinstallatie volgens de norm NEN 2535;
  • De eis voor een gecertificeerd brandmeldsysteem;
  • De bouwverordening.

Ik wil meer informatie

Wilt u meer informatie over het uitbesteden van het beheer van uw brandmeldinstallatie?
Vul het onderstaande formulier in. Binnen 24 uur heeft u reactie!

Neem contact met ons op! (op wit of grijze achtergronden -> front-end)
reCAPTCHA