Vragen? 088 – 77 88 333
info@uwbeheerderbrandmeldinstallatie.nl

Eisen brandveiligheid

Uw Beheerder Brandmeldinstallatie > Eisen brandveiligheid

Brand – het lijkt wellicht iets wat u en uw medewerkers nooit zal overkomen. Toch kan het onverhoopt gebeuren, vaak zonder dat u er iets aan kunt doen. Door goed na te gaan wat de eisen zijn voor brandveiligheid, kunt u de kans op brand gelukkig significant verkleinen. En dat niet alleen: door te voldoen aan eisen voor brandveiligheid vergroot u de kans op een veilige evacuatie, mocht er tóch iets ergs gebeuren.

Heeft u een gebruiksvergunning nodig om de eisen brandveiligheid te waarborgen?

Het is niet vanzelfsprekend dat u een gebruiksvergunning nodig hebt. Dit geldt namelijk alleen in de volgende gevallen:

  • Wanneer er meer dan 50 personen in uw pand aanwezig zijn (dit geldt niet voor woongebouwen)
  • Wanneer er bedrijfsmatige stoffen zijn opgeslagen die in de Regeling Bouwbesluit gekenmerkt zijn als brandgevaarlijk in de brede zin
  • Wanneer er in een gebouw nachtverblijf wordt aangeboden (in het kader van verzorging) aan meer dan 4 mensen
  • Wanneer er in een gebouw dagverblijf wordt aangeboden aan meer dan 10 kinderen (– 12 jaar) of meer dan 10 gehandicapte mensen. Dit geldt zowel voor geestelijk als lichamelijk gehandicapten
  • Wanneer er aan meer dan 4 mensen woonverblijf wordt aangeboden (dit gaat niet om huishoudens, maar om bijvoorbeeld bedrijven die kamers verhuren).

Aan welke eisen brandveiligheid moet u voldoen als u geen gebruiksvergunning nodig hebt?

Heeft u geen gebruiksvergunning nodig, dan dient u alsnog aan bepaalde eisen voor brandveiligheid te voldoen. De regels verschillen soms per gemeente, waardoor het verstandig is om aldaar aanvullende informatie aan te vragen.

Het kan lastig zijn om exact te bepalen wat er bedoeld wordt met het schoon en veilig houden van een pand in het kader van eisen brandveiligheid, zoals de Arbowet dat voorschrijft. Om het u makkelijker te maken, hebben wij een checklist samengesteld waarop u zoal kunt letten:

Brandblussers

  • Controleer of de blustoestellen bereikbaar zijn voor u en uw medewerkers
  • Zorg dat u uw blusmateriaal minimaal eenmaal per jaar laat controleren door een gecertificeerd bedrijf (wij doen dit graag voor u!)

Verlichting

  • Controleer of de noodverlichting naar behoren werkt (denk hierbij aan de aanduiding van de vluchtwegen e.d.). Soms is deze verlichting bedekt door een plant, gordijn of soortgelijk object

Vluchtroutes

  • Elke mogelijke vluchtroute dient vrij te zijn van obstakels. Die vrije ruimte moet minstens 1,1 meter zijn
  • Controleer of uw in- en uitgangen, gangpaden, trappen e.d. aan deze eis voldoen. Controleer of de nooduitgangen naar behoren werken en van binnenuit geopend kunnen worden. Let er tevens op dat deze niet afgesneden worden door obstakels (in een straal van 2 meter dient de omgeving vrij van obstakels te zijn)

Zorg dat elke medewerker goed weet te handelen tijdens calamiteiten

Uw veiligheidsmaatregelen omtrent eisen brandveiligheid kunnen nog zo goed zijn, maar als uw medewerkers niet weten hoe ze moeten handelen tijdens een calamiteit, hebben die maatregelen weinig zin. Zo is het belangrijk dat er een ontruimingsplan is en dat uw medewerkers daarvan op de hoogte zijn.

Dit kunt u door middel van oefeningen. Ook is het van belang dat het personeel op de hoogte is van de positie en werking van brandblussers in uw gebouw. Let er tevens op dat veiligheidsinstructies leesbaar in het pand aanwezig zijn. Dit valt onder de eisen voor brandveiligheid.

Wilt u uw brandveiligheid het liefst door een professioneel bedrijf laten verbeteren en onderhouden? Neem dan gerust contact met ons op en wij vertellen u de mogelijkheden. Geeft u de voorkeur aan telefonisch contact, dan kunt u ons bereiken op 088 – 77 88 333.