Vragen? 088 – 77 88 333
info@uwbeheerderbrandmeldinstallatie.nl

Inspectie brandveiligheid

Uw Beheerder Brandmeldinstallatie > Inspectie brandveiligheid

Brandveiligheid is van essentieel belang, maar het is niet vanzelfsprekend. Of het nu in kantoorpanden, woningen, sporthallen of zwembaden is: om de mensen in een pand veilig te houden, zijn periodieke inspecties voor brandveiligheid een must.

Dat begint bij een maandelijkse controle van uw brandmeldinstallatie, maar daarmee houdt het niet op. Het is uit veiligheidsoverwegingen verstandig om enkele maanden na oplevering van de brandmeldinstallaties een grondige inspectie brandveiligheid uit te voeren.

De termijn hiervoor ligt doorgaans tussen de 4 en 8 maanden.

Wat gebeurt er tijdens een inspectie brandveiligheid?

Bovenop de maandelijkse inspectie is het belangrijk om na 4 tot 8 maanden een grondige inspectie brandveiligheid uit te voeren. Tijdens zo’n inspectie worden er diverse controles aan de brandmeldinstallatie uitgevoerd. Daarbij staan de volgende vraagstukken centraal:

 • Zijn de handbrandmelders voor iedereen bereikbaar?
 • Functioneren de brandmelders voor 100%?
 • Zijn er wijzigingen in het pand aangebracht die van invloed zijn op de brandveiligheid? (U kunt hierbij denken aan een wijziging in het gebruik van ruimtes, zoals het veranderen van de inrichting, maar ook het aanpassen van het ventilatiesysteem en de constructie van het pand)
 • Is het alarmorganisatieplan up-to-date in de huidige situatie?
 • Liggen de installatieplattegronden, bedieningsvoorschriften, blokschema’s, functiematrixen e.d. in lijn met de situatie zoals die nu is?
 • Werkt de meldfunctie van de meldergroepen volgens de NEN2654-1 visueel?
 • Zijn de rook- en thermische melders geplaatst op de gewenste afstand van de inventaris? (zij mogen zowel horizontaal als verticaal niet dichter dan 0,3 meter bij de inventaris in de buurt zijn)

Naast het afwerken van bovenstaande vragenlijst, wordt er tijdens een inspectie brandveiligheid ook gecontroleerd of en hoe de brandmelders in afzonderlijke groepen fungeren. Dat proces ziet er als volgt uit:

 • In elke meldergroep wordt een brandmelder getoetst, waarmee akoestische en zichtbare signaleringen kunnen worden getest
 • Vervolgens worden de afstelschakelaars, uitschakel- en inschakelfuncties getest. Deze zijn bedoeld voor het besturen van de reactie van de brandmelders
 • Tenslotte wordt de rusttoestand hersteld

Wij zijn expert in het verrichten van de inspectie brandveiligheid

UwBeheerderBrandmeldinstallatie is al jarenlang expert in de inspectie van diverse types brandmeldinstallaties. Dit doen wij voor diverse klanten, waaronder Politie Eenheid Rotterdam en de Hema. Wilt u de inspectie brandveiligheid aan ons uitbesteden, dan profiteert u van de volgende zaken:

 • U ontvangt meteen na de inspectie een digitaal inspectierapport
 • Wij opereren onafhankelijk
 • Wij kunnen uw brandveiligheid maandelijks beheren tegen een voordelige prijs
 • Wij gaan graag een partnership met u aan over een lange termijn

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een samenwerking? Neem dan contact met ons op en wij helpen u graag verder. Telefonisch zijn wij uiteraard ook te bereiken. Wilt u één van onze medewerkers spreken, bel dan gerust naar 088 – 77 88 333.