Vragen? 088 – 77 88 333
info@uwbeheerderbrandmeldinstallatie.nl

Periodieke inspectie / controle aan de brandmeldinstallatie

Uw Beheerder Brandmeldinstallatie > Periodieke inspectie / controle aan de brandmeldinstallatie

Veiligheid is van groot belang. Niet alleen op de werkvloer, maar ook in studio’s, appartementen, winkelketens, sporthallen, zwembaden. Om de veiligheid van uw gasten, bezoekers en bewoners te waarborgen, is het belangrijk om uw brandmeldinstallaties periodiek te controleren. Naast de maandelijkse controle aan de brandmeldinstallatie, is het belangrijk dat de brandmeldinstallatie na 4 en 8 maanden na oplevering extra gecontroleerd worden op verschillende onderdelen.

Welke onderdelen aan de brandmeldinstallatie worden gecontroleerd?

Tijdens de extra controle die plaatsvindt nadat de brandmeldinstallatie vier en acht maanden is opgeleverd, worden de volgende controles aan de installatie uitgevoerd.

 • Zijn de handbrandmelders goed bereikbaar?
 • Kunnen alle brandmelders naar behoren functioneren?
 • Zijn er binnen de detectiezones van de brandmeldinstallatie wijzigingen geweest in het ruimtegebruik, de inrichting, het ventilatiesysteem of de bouwconstructie?
 • Voldoet het alarm organisatieplan nog in de huidige situatie?
 • Komen de bedieningsvoorschriften, installatieplattegronden, blokschema’s, functiematrixen enz. over met de werkelijke situatie?
 • Werkt de meldfunctie van alle meldergroepen volgens de NEN2654-1 visueel? Bevinden de rookmelders en thermische melders zich niet – horizontaal en verticaal gemeten – dichter dan 0,3 m in de buurt van inventarisgoederen (stellingen en dergelijke)?
  (Deze richtlijn geldt niet wanneer de rookmelders en thermische melders onder verhoogde vloeren of boven verlaagde plafonds zijn aangebracht.)

De werking van de brandmelders in de afzonderlijke groepen worden ook getest. De volgende volgorde wordt tijdens het controleren aangehouden:

 1. In iedere meldergroep wordt er een brandmelder in alarm gebracht. Hiermee worden de zichtbare en akoestische signaleringen getest.
 2. De afstelschakelaar(s) om de signalering van de brandmelder te stoppen wordt getest.
 3. Voor iedere meldergroep wordt de uitschakelfunctie getest, die als doel heeft om de meldergroep buiten werking te stellen.
 4. Voor iedere meldergroep wordt de inschakelfuncties getest.
 5. De rusttoestand herstellen.

Periodiek beheer van uw brandmeldinstallatie uitbesteden?

UwBeheerderBrandmeldinstallatie heeft jarenlange ervaring in het beheren van brandmeldinstallaties. We beheren de brandmeldinstallatie onder andere voor de Hema. Wanneer u een samenwerking met UwBeheerderBrandmeldinstallatie aangaat, geniet u van de volgende voordelen:

* Direct na controle een digitaal inspectierapport
* Onafhankelijk
* Maandelijks beheer voor een scherpe prijs
* Lang partnership